fbpx

Verkkosivuston yleiset käyttöehdot

Kotipalvelu Raikastuulen (jäljempänä RT) verkkopalvelujen käyttämistä koskevat nämä yleiset käyttöehdot. Pyydämme tutustumaan RT:n verkkosivuston käyttöehtoihin ennen vierailuanne RT:n verkkopalveluissa. Sivuillamme saattaa myös olla erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, joihin sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja toissijaisesti.

Vastuunrajoitukset

Ylläpidämme verkkopalveluamme, jotta kaikilla olisi mahdollisuus tutustua Kotipalvelu Raikastuuleen ja sen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Pyrimme huolellisesti varmistamaan sivujemme tietosisällön oikeellisuuden. Sitoudumme kuitenkin vain siihen, että tarjoamme sivumme sellaisina ja siten kuin ne ovat. Sivuillamme voi olla linkkejä ja muita viittauksia toisten ylläpitämiin Internet -sivuihin, joiden sisältöä tai saatavuutta emme kontrolloi.

RT ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat sivujen tai palveluiden saatavuudesta tai virheellisyydestä.

RT ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä; lähettäjä vastaa kaiken lähettämänsä aineiston laillisuudesta.

Oikeus muutoksiin

RT:llä on oikeus muuttaa sivujen käyttöehtoja, sisältöä tai palveluita ilman ennakkoilmoitusta.

RT pidättää oikeuden verkkosivustolla esitettyjen palveluiden ja tuotteiden hinnanmuutoksiin. Tämä oikeus pyritään esittämään verkkosivustolla aina tuotteiden ja hintojen yhteydessä. Mikäli tuotteen tai palvelun hinnan yhteydessä tätä oikeutta ei ole esitetty, sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja toissijaisesti.

Tekijänoikeudet

RT:n verkkosivuston tekijänoikeudet, lähioikeudet, oikeudet sivujen ulkoasuun ja tietokantoihin sekä muut immateriaalioikeudet liittyen RT:n sivujen sisältöön (esim. tekstit, kuvat, äänet, videot, animaatiot ja liikegrafiikat) kuuluvat RT:lle tai RT:n yhteistyökumppanille tai muulle RT:n tuntemalle kolmannelle osapuolelle.

Näiden sivujen sisällön kopioiminen, levittäminen, jakelu tai muu käyttäminen on sallittua vain siinä määrin kuin se lainsäädännössä on sallittu. Kaikki muu näiden sivujen sisällön käyttäminen edellyttää RT:n antamaa kirjallista suostumusta.

Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallettaa sivuja tietokoneellaan tai tulostaa niitä yksityishenkilön omaan, henkilökohtaiseen käyttöön. Sivujen sisältöä lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Aineiston lähettäminen RT:lle

Lähettämällä aineistoa RT:lle esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto RT:lle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

RT voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan tai muokata tätä aineistoa miten tahansa omien tarpeidensa mukaisesti, lukuunottamatta keinoja jotka ovat vastoin Suomen lakia.

Muut ehdot

RT:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, verkkosivujen ja niiden sisältämien palveluiden tietosisältöä sekä muuta tähän rinnastettavaa sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy näille sivuille tai lakkauttaa palvelu.

Sovellettava laki ja voimaantulo

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Ehdot ovat voimassa 1.1.2017 alkaen toistaiseksi