fbpx

Tietosuoja Kotipalvelu Raikastuulessa

Me Kotipalvelu Raikastuulessa (”Raikastuuli”) arvostamme palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä ja pyrimme tarjoamaan heille turvallisen ja varman käyttökokemuksen.

Pyrimme ymmärtämään palveluidemme käyttäjien tarpeita ja luomaan heitä kiinnostavia sisältöjä. Sen vuoksi keräämme palveluidemme käyttäjiin liittyviä tietoja lukuisista eri lähteistä, muun muassa heidän käyttäytymisestään eri verkkopalveluissamme, erilaisista paneeli- ja markkinatutkimustuloksista ja mediasisällöistämme. Tiedon käsittely mahdollistaa lisäarvon tuottamisen niin palveluidemme käyttäjille.

Tässä yhteenvedossa kerrotaan tarkemmin, miten Kotipalvelu Raikastuuli kerää ja käyttää erilaisia tietoja. Käyttäjä hyväksyy tässä kuvatun tietojen käsittelyn käyttämällä Raikastuulen verkkosivuja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käytäntöjä, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme. Erilaisten sovellusten käyttöön sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kulloinkin käytetyn ohjelmiston käyttöön liittyviä palveluntarjoajan (esim. Apple, Google, Microsoft, Facebook) ehtoja.

Henkilötietojen käsittely

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Käsittelemme henkilötietoja (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi asiakkuuden tai suostumuksen johdosta ja sen mukaisesti. Lisäksi käsittelyä voidaan toteuttaa muun muassa suoramarkkinointia varten.

Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja käyttäjiltä itseltään esimerkiksi kodinhoitopalvelujemme palveluja tilatessa tai arvontoihin osallistuessa tai myöhemmin asiakkuuden aikana vaikkapa kyselytutkimusten avulla. Jäljempänä kuvatulla tavoin voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.

Käsittelemme henkilötietoja tässä yhteenvedossa ja rekisteriselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja käsittelemme vain siltä osin kuin se on tarpeellista kullekin henkilörekisterille määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Käsittelemme henkilötietoja mm. palveluiden toteuttamiseksi, tilausten toimittamiseksi sekä parantaaksemme käyttäjien palvelukokemusta, eli mm. tuotteiden ja asiakaspalvelun personoimiseksi (esim. käyttäjälle suositellut palvelut ja henkilökohtaiset tarjoukset) ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseksi. Lisäksi käsittelemme tietoja resurssien analysoimiseksi, ongelmien korjaamiseksi, petosten estämiseksi ja tuotekehityksen tueksi.

Kaikki toimintamme ei edellytä tiedon käsittelyä henkilön tunnistavassa muodossa. Mikäli tunnistettavuus ei jossain tilanteessa ole tarpeen, tietoja voidaan esimerkiksi tuotekehityksessä käsitellä muun muassa koostetusti tai anonyymissä muodossa.

Itse toteuttamamme käsittelyn lisäksi saatamme siirtää ja luovuttaa palveluidemme käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, jotka eivät kuulu Kotipalvelu Raikastuuleen. Rekisteriselosteen ja soveltuvan tietosuojasääntelyn mukaisesti tietoja voidaan esimerkiksi siirtää palveluntarjoajille. Saatamme myös lähettää mainoksia yhteistyökumppaneidemme puolesta. Voimme luovuttaa tietoja myös viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille ja näiden neuvonantajille.

Raikastuulen rekisteriseloste löytyy Raikastuulen Internet-sivustolta.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden sekä käyttäjän päätelaitteen sijainnin hyödyntäminen

Raikastuulen Internet-sivuilla ja mobiilisovelluksissa voimme kerätä ja käyttää palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja. Käyttäjän tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja jonka avulla digitaalinen palvelu voi mm. käyttäjän näin halutessa tallentaa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan seuraavaa vierailua varten. Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Myös mobiilisovelluksissa käytetään evästeitä vastaavaa numeerista tunnistetta. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käyttäjä käyttää Raikastuulen sivuja ja mobiilisovelluksia (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyttäjä käy sekä käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).

Käytämme evästeillä ja muilla tekniikoilla kerättyä, ns. havainnoitua tietoa mm. kehittääksemme palveluistamme yhä parempia, näyttääksemme osuvampaa mainontaa sekä räätälöidäksemme palveluiden ja markkinointiviestien sisältöjä. Tämä auttaa Raikastuulta kohdentamaan palveluissa näkyvää sisältöä ja mainostaan sellaisille käyttäjille, jotka ovat esimerkiksi etsineet vastaavia tuotteita tai palveluita, kuin Raikastuuli tarjoaa.

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä Raikastuulen sivustolla ja sovelluksissa tapahtuvista vierailuista Raikastuulen ja Raikastuulen palveluntarjoajien sekä kolmansien osapuolten (mainostajat ja mainosverkostot, media- ja mainostoimistot, mittaus- ja seurantapalvelut) toimesta. Myös Raikastuuli voi hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltamme kerättyä käyttäytymistietoa. Käytämme Google Analytics –mainontaominaisuuksia (uudelleenmarkkinointi, samankaltaiset yleisöt –palvelu, Google Display –verkoston näyttökertaraportointi, Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja aihepiirien raportointi sekä Google Analyticsin User ID -tunnisteominaisuuksia), sekä Facebook Pixel -konversio- ja seurantaominaisuuksia. Pyrimme mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä edellä mainittuihin tietoihin ja etteivät palveluntarjoajamme käyttäisi tietoja omiin tarkoituksiinsa. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin. Emme kuitenkaan valvo kolmansien osapuolten käytäntöjä emmekä vastaa niistä. Internet on avoin järjestelmä, jossa on mahdotonta taata, etteivät luvattomat kolmannet osapuolet pysty ohittamaan turvaavia toimenpiteitä tai käyttämään tietoja sopimattomiin tarkoituksiin.

Internetsivuillamme ja sovelluksissa voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

Jotkut evästeet säilyvät käyttäjän koneella senkin jälkeen, kun tämä on lähtenyt sivustolta. Evästeet voivat säilyä kuukausia tai jopa vuosia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Mikäli käyttäjä ei halua, että me tai yhteistyökumppanimme kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Evästettä vastaavan mobiilitunnisteen voi nollata päätelaitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet tai mobiilitunnisteen säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. On syytä huomioida, että evästeiden poistaminen tai estäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä palveluiden käytössä tai niiden toimimattomuuden. Evästeiden poistaminen tai estäminen on aina selainkohtainen.

Ehtojen muutokset ja yhteystiedot

Tämä kuvaus on päivitetty viimeksi 14.3.2017. Raikastuuli varaa oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti.
Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä Raikastuulen palveluihin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä Kotipalvelu Raikastuuli, p. 040 418 3224 tai raikastuuli@raikastuuli.fi

Kotipalvelu Raikastuuli
Sippolankuja 1, 00950 Helsinki